2018

Kulturarvdagen 2018, 7 -  9 september.

Lövstabruk, var för drygt 250 år sedan ett av världens största järnbruk med 1200 innevånare. I dag är nästan all produktion nedlagd. Bruket har krympt till 120 personer, många av oss vägrar dock envist att glömma bruksbornas stolta värv och berättar för alla som vill höra på, om vallonsmeder och andra hantverkare som verkat Lövstabruk. Läs mer...

Filmvisningskafé, den 23 maj samlades ett 30 tal personer i stora salen, SkolGården (Gamla Skolan). Då visades filmen om "Minnesspelet till MaryAnns och Allans minne".

 

 

 

Musikkafé, söndagen den 11 mars, kl 14 i Smedsbostaden.Under snart tre decennier har Lövstabygdens Spelmän angivit tonen i en rad olika samman-hang, allt ifrån GDV, Midsommarfesterna, Kvällar vid Kolmilan, Konsert i Kyrkan och som kulturinslag i många av föreningarnas sammankomster. Det kittlar ordentligt i dansnerverna när spelmännen anför tonen.Gott nytt år!

Önskar vi alla våra läsare!

Efter det att vi firat oss igenom alla de helger som under tre veckor präglar tiden runt årskiftet, inleds nu det nya året av det som man förr kallade "oxveckor".

En intensiv tid då vi har fullt upp med att planera för framtiden och sammanfatta året som gått.

Alla föreningar arbetar febrilt med att förbereda årsmöten och alla verksamheter som är tänkta att genomföras under året.Minnesstund för Karl-Bertil Holmstedt och Hans Skytt.

Söndagen den 29 april, samlades vänner och närstående  till Karl-Bertil och Hans för att hedra minnet av dem. Båda har varit djupt engagerade i många av Lövstabruks föreningar.

 

Årsmöte 18 mars

Den tredje söndagen i mars hölls Lövsta Bygderåds trettionde årsmöte. Under dessa trettio år har Bygderådet alltid haft kvinnor som ordförande, Karin Wendin (1988-94), Annika Ahlström (1995-97), Karin Wendin (1998-2003), Yvonne Berger (2004-08), MaryAnn Olarsbo (2009-14) och Barbro Nyberg 2015-2017).

Årsmötet samlade endast 13 deltagare trots att föreningen skickat personlig kallelse till alla 312 medlemmar som fanns registrerade vid årsskiftet 2017/18.

Till ordförande för ett år valdes alltså för första gången i föreningens historia, en man, Lars Olof Krohn att leda föreningen efter att Barbro p.g.a. tidsskäl beslutat avgå som ordförande. Barbro kvarstår ändå som ledamot i den styrelse som i stort sett efter årets val blev densamma förutom två vakanser som uppstod då Monica B.Danielsson (suppl.) samt Karl Bertil Holmstedt avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. Karl Bertil har funnits med som ledamot under samtliga trettio år (varav 17 år som kassör). Kerstin Gåvermark avsade sig ockå uppdraget som valberedare varvid även en vakans uppstod i valberedningskommittén då årsmötet ej kunde utse någon som ersatte henne. Avtackning kommer att ske vid ett senare tillfälle då endast Kerstin Var närvarande vid mötet.

Efter mötet bjöds deltagarna enligt en mångårig tradition på kaffe och "Lasse"-tårta.