Skolgården

Foto: Lars Olof Krohn


Behöver du lokaler för föreningssammankomster

eller familjefester?


Lövstabruks Hembygdsförening förvaltar Skolgården.

Vi erbjuder till vänligt pris utrymmen för olika aktiviteter i den vackra byggnaden, som ligger strax väster om Lövstabruks kyrka. Vi välkomnar särskilt ideella föreningar men också privata sällskap, som behöver samla till familjesammankomster.

Fastigheten, som är k-märkt, har fått en vackert renoverad fasad tack vare medel via Länsstyrelsen i Uppsala. Vi disponerar över ändamålsenligt kök med all möjlig utrustning, porslin och glas för sällskap upp till 70 personer.

Du har tillgång till samlingslokal för upp till 80 personer. Hygienutrymmena är goda och lokalerna f ö handikappanpassade. 

För information och bokning:
Kontakta Gunilla Lager, tel. 070 217 59 66. Gunilla ger ytterligare upplysningar om tillgänglighet, priser. m.m.

                                                      Välkommen!