Om oss

Lövsta Bygderåd


är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund sedan 1988. Föreningen verkar i Lövstabruk och bygden närmast däromkring. Lövstabruk ligger i Tierps kommun. Lövsta Bygderåds uppgift är att värna om lövstabygdens kultur- och naturhistoriska miljö och att föra detta kulturarv vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att samla kunskap om och dokumentera föremål och handlingar som berör utvecklingen från forntid till nutid och att bevara denna kunskap för framtiden.

Med Leufsta Bruksarkiv, som Bygderådet ansvarar för, vill föreningen främja lokalhistorisk forskning, dels genom att göra arkiven tillgängliga i en miljö med anknytning till materialet, dels genom att hjälpa forskare med de kunskaper som föreningens medlemmar har.

Styrelse (2022)

ordförande

 Ingemar Nilsson

e-post se nedan

  sekreterare

Elisabeth Mårtensson  kassör

   Claes Rudberg

ledamot

   Anne-Sofie Lindberg

ledamot

   Kikki Nordin

ledamot

   Göran Nilsson


ledamot

   Agneta Pettersson


  suppl

   Gertrud Andersson


  suppl.

 Lars-Gösta Hellberg


  suppl.

   Lars Olof Krohn

  suppl

   Inga-Lill Sundström

 adj ledamot

 Leif Krohn


 adj ledamot

 Anna Maria Andersson


Revisorer:

Ulf Lindberg (ordinarie)

Anders Mårtensson (ordinarie)

Björn Skeppsröm (Suppleant)

Lars Nyström (Suppleant)

Redaktion-LövstaBygden

Ingemar Nilsson (Ansvarig utgivare)

Lars Olof Krohn

Lars Gösta Hellberg

Helena Wiik Eriksson

Anna Maria Andersson (ansv webbsida)

Valberedning

Gert-Ove Hallberg
Lars Nyström

Arkivgrupp:

Lars-Gösta Hellberg

Inger Ljung (anställd)

Helena Eriksson-Wik (anställd)

Claes Rudberg

Lars Olof Krohn

Ingmar Fröjd

Göran Rydén

Erik Broström

Gruppledare - övriga verksamheter:

Kultur: Göran Nilsson

Folkmusik: Lillemor Lindgren

K-Miljö: Gert Ove Hallberg

Smedsbostad: Gertrud Andersson

Skyttverkstaden: Leif Krohn

Arkiv: hänskjuts till styrelsen

Redaktion: Ingemar Nilsson