2023

Oktober med gulnande löv och den första snön

Nu grönskar det i Parken!

Foto: A.M. Andersson 23 05 05


Än så är det långt till vår .......

Foto: A.M. Andersson 23 03 29


September i Lövstabruksparken

Foto: A.M. Andersson 23 09 26

Foto: A.M. Andersson 23 02 27

Vattensystemet januari 2023

Foto: A.M. Andersson 23 01 16