2021

Adventskaffe i Smedsbostaden 

Söndag 1:a advent 28/11 Kl 12-16

Lördag och söndag 4-5/12 (Julmarknad i 

Lövstabruk) Kl 11-17

Söndag 3:e advent 12/12 Kl 12-16

Serverar vi kaffe i Smedsbostaden.

                                Välkomna!

Ingemar E  Nilsson

En utförlig presentation av
Ingemar finns införd i kommande
nr av Lövstabygden.

 Bygderådets årsmöte hölls söndagen
den 12 september kl 14.00 i Gamla skolan.

22 stycken medlemmar deltog i mötet.

Vice ordförande, Ingemar E Nilsson, som enligt

önskemål skött ordförandeskapet hittills under året,
valdes enhälligt till ordinarie ordförande.

Ingemar nås på mailadressen: info@leufstabygden.se

Några ytterligare ny/omval i styrelse mm godkändes.


Efter mötet serverades kaffe med
härlig tårta från Adas kafé och
bageri i Östhammar.


Länk till verksamhetsberättelsen

Länk till Årsmötesprotokollet

Olarsbron

Nya "Olarsbron" sammanbinder Industristigen norr om Norra kvarn (Barnens bruk). Beställd av Lövsta Bygderåd, uppförd i maj-2021 av Leif Anderssons Bygg & Brygg AB med ekonomiskt bistånd från Riksantikvarieämbetet. /Foto L.O.Krohn

Fler nya skyltar

Vid Industristigen

Tryckarstenen

Midsommarafton vid Iskällarbacken

För många år sedan startade Allan Lundvall traditionen att samlas vid Iskällarbacken på Midsommaraftons morgon.

Nu har nya "eldsjälar" tagit vid, när inte Allan längre finns med oss, och ser till att traditionen lever vidare.


Det regnstänkte lite, men det finns paraplyn!

Stämningen var god och alla uppskattade att

få träffas även denna midsommarafton.


Böcklingsmörgås och Leufsta öl serverades

som brukligt och Spelmännen spelade upp

med låten Iskällarbacken, som följdes av

många, många fler.

Foto: A M Andersson 21 05 04

Skylt vid skolgrunden

Informationsskylten vid gamla skolgrunden är nu uppsatt. 

I slutet på 1800-talet bodde ca 1300 personer i Lövstabruk. Skoleleverna blev allt fler och en ny skola ansågs behövas. Brukspatron Carl de Geer gav då arkitekten Isak gustaf Clason

i uppdrag att ta fram ritningar till den nya skolan. Den skulle utformas efter Nordiska Muséet i Stockholm, som är en av
Clasons mest kända byggnader.

Skolbygget ingick i planerna på hela brukets ombyggnad under 1890-talet. Dock fick bruket allt svårare att klara de moderna tiderna och någon ny skola blev aldrig uppförd. Vad som finns

kvar är denna imponerande stengrund. Skolgrundens mittparti ligger i direkt linje med herrgårdens entré.

Mer info: www.leufstaarkivet.se

Äntligen!!

Tisdagen den 20 april, träffades några av
Kvinnfolken under äppelträdet i Smedsträdgården

och fikade tillsammans. Trevlig samvaro i strålande

vårväder innan vi fick aprilsnö igen.

Foto: A M Andersson 21 04 20

        Påsköppet i Smedsbostaden  
 Gertrud hade öppet för besökare i Stugan som   planerat på Långfredagen och Påskdagen
 kl 13.00-16.00. Några besökare kom.